عصر امروز؛ دیدار نوروزی جامعه قرآنی کشور در ایکنا برگزار می‌شود

عصر امروز؛ دیدار نوروزی جامعه قرآنی کشور در ایکنا برگزار می‌شود

خبرگزاری ایکنا عصر امروز میزبان دیدار نوروزی پیشکسوتان، مدیران و فعالان قرآنی کشور خواهد بود.

خبرگزاری ایکنا عصر امروز میزبان دیدار نوروزی پیشکسوتان، مدیران و فعالان قرآنی کشور خواهد بود.

این مطلب ۶ بار خوانده شده