کتاب / معرفی کتاب

حرفی برای تمام فصول ( قرآن در بیان رهبر معظم انقلاب )

من اطمینان دارم اگر حرکت قرآنی در کشور ما گسترش پیدا کند ، این نظام مقدس اسلامی پایه هایش آنچنان مستحکم خواهد شد که هیچ قدرتی نخواهد توانست اندک تزلزلی در آن بوجود آورد .

 

 

 

 

حرفی برای تمام فصول ( قرآن در بیان رهبر معظم انقلاب )

من اطمینان دارم اگر حرکت قرآنی در کشور ما گسترش پیدا کند ، این نظام مقدس اسلامی پایه هایش آنچنان مستحکم خواهد شد که

هیچ قدرتی نخواهد توانست اندک تزلزلی در آن بوجود آورد .

مهم است که جوانهای ما قرآن خوان بشوند و با صداهای خوش بتوانند قرآن بخوانند .  این فقط یک سرگرمی و یک تفنن نیست ؛ این یک

کار اصولی است .

 

ما اگر بخواهیم همه با قرآن انس بگیرند ، باید تلاوت قرآن را در جامعه باب کنیم .

اگر بخواهید قرآن در خانه ها ، بین بچه ها ، بین بزرگها رواج پیدا کند ، بایستی قهرمانان قرآنی را احترام کنید .

ترتیبی بدهید که بشود بچه ها را از کوچکی تشویق به حفظ قرآن کنند .

 

برای تهیه این کتاب با شماره تلفن ۰۲۱۳۳۳۵۵۵۷۷(انتشارات میراث اهل قلم) تماس بگیرید.

 

این مطلب ۱۲ بار خوانده شده